When in february

2015

När snöns vita skynke svepts undan och när gult gräs och lera blottas, när kala grenar stretar mot grå himmel och löven blivit till mull, då är fortfarande det här min favoritplats på jorden.