Tills döden skiljer oss åt

2015

Somliga dagar är det enda rätta en kan göra att leta reda på ett kranium från ett hornprytt djur och utnyttja detta ihop med kamera, stativ och självutlösare. Idag var det en sån dag.
En kan ju undra vilka det är som skulle skiljas i händelse av död. Jag vet faktiskt inte. Jag och skogen kanske? Vi är goda vänner och jag vill helst inte skiljas från den. Vi bestämmer att det är oss det handlar om.